Orgány SVJ

Čtvrtek, 07 Říjen 2010 13:17 Miloslav Landa
Tisk

Shromáždění vlastníků

Je nejvyšším orgánem společenství, kde členové uplatňují svá práva vyplývající z členství, včetně kontroly činnosti společenství a jeho orgánů.
Výbor svolává shromáždění vlastníků nejméně jednou do roka.

Výbor společenství

Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Je tříčlenný a při hlasování má každý člen výboru jeden hlas.

Předseda výboru
 
Jaroslav Šíd
 
Člen výboru 
Alice Pražáková
 
Člen výboru
Miloslav Landa

Aktualizováno Úterý, 19 Říjen 2010 09:54